Termeni si conditii

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Denumire firma: ADION AUTO STAR SRL
Adresa sediu social: Spl. INDEPENDENTEI 290 Bucuresti
Numar Registrul Comertului: J40 /417 /2012
Cod Unic de Inregistrare: RO27290321
Adresa de email: piatra.alba@gmail.com

In calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului, respecta confidentialitatea si securitatea
prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web, in vederea
accesarii contului de utilizator, abonarii la newsletter sau transmiterii de mesaje.

ADION AUTO STAR SRL incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului
in scopul de a le oferi o experienta online sigura, care sa nu afecteze in mod negativ viata personala a
utilizatorilor. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt
introduse in sistem sunt utilizate numai in scopurile pe care le aveti in vedere. Suntem 100% antispam.

Prin vizitarea site-ului, inregistrarea contului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate va
exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul
sistem informatic, atat manual cat si automat, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.

679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor) RGPD sau GDPR. Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie
prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu accesa site-ul web.

2. Definitii:

ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau
identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata,
direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii
sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia
sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia
(caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate
acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite
anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;

prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de
protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si
lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune
fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. Drepturile utilizatorilor site-ului

ADION AUTO STAR SRL in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si
organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului (persoane vizate conform
Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca
prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective
si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat,
utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui
operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci
cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand
are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are
drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice
moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal
inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu
exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate
(demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie
sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre
urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost
prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele
cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea
datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar
persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in
care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le
solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a
opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului
prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului este realizata cu
respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza
dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa la adresa de email specificata.

4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si
prelucrate de ADION AUTO STAR SRL

In momentul inregistrarii pe site, prin crearea unui cont, prin accesarea, ori prin activarea unor materiale
promotionale sau publicitare, ADION AUTO STAR SRLva colecta date cu caracter personal de natura sa identifice o
anumita persoana.

In unele zone ale site-ului, ADION AUTO STAR SRL va cere sa furnizati date personale, incluzand numele,
prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon, si alte informatii care va pot identifica. In alte
zone ale site-ului, ADION AUTO STAR SRL colecteaza date cu caracter personal, cum ar fi: varsta, sexul, interesele
dvs. Uneori sunt colectate o combinatie intre cele doua tipuri de date.

Crearea contului pe site si abonarea la serviciile si produsele noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs.
cu caracter personal. ADION AUTO STAR SRL primeste, de asemeneaza, si inregistreaza pe serverele sale
informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta
browserul de internet astfel incat acesta sa respinga cookies.

In acest caz, ADION AUTO STAR SRLutilizeaza comunicari de marketing direct:

Lead Ads, notificari push web, push mobil.

Prin accesarea si utilizarea site-ului va exprimati, in mod expres, acordul cu privire la prelucrarea

datelor cucaracter personal in scop de marketing si primirea de comunicari de marketing direct,

incluzand, dar fara ase limita la: Lead Ads, notificari web, notificari push mobil.

ADION AUTO STAR SRL utilizeaza informatiile stocate, datele cu caracter personal mentionate mai sus si furnizate
de catre dvs. la inregistrarea si activitatea desfasurata pe site-ul ADION AUTO STAR SRL in scopul de a facilita
accesul la site, de a imbunatati anumite produse si servicii, precum si a va informa referitor la ultimele
produse de care sunteti interesat. Pentru utilizatorii abonati la newsletter si cei care au creat cont pe site,
dar nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la
adresa de e-mail specificata iar datele dvs. vor fi sterse din sistem.

5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

ADION AUTO STAR SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia
angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele ADION AUTO STAR SRL sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire
reprezinta o obligatie legala a ADION AUTO STAR SRL  sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

ADION AUTO STAR SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva
accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform
prevederilor Regulamentului GDPR. ADION AUTO STAR SRL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat
responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia
confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, ADION AUTO STAR SRL acorda acces la datele
cu caracter personal, angajatilor si colaboratorilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii
datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai companieiADION AUTO STAR SRL,
care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile
prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de
confidentialitate cu privire la aceste date.

ADION AUTO STAR SRL poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat, in temeiul acordurilor de
confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici, dupa
cum urmeaza: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de marketing, furnizori servicii de plata/
bancare, furnizori realizare, intretinere si gazduire site.

Echipamentele de tip servere pe care este gazduit site-ul prin intermediul carora sunt colectate date cu
caracter personal este protejat atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalat in locatie EU
Romania si Germania si supus periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului sunt retinute pe o perioada de 2 ani de la momentul
colectarii/ prelucrarii, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului.

6. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, ADION AUTO STAR SRL va publica
respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt
colectate si modul in care sunt utilizate. Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va
rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: piatra.alba@gmail.com

7. Informatii privind ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au
fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu
“cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul,
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul
este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si
este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de
pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de
existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa
din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai
multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru
ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra
browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)
Cookieuri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general
depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie).

Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza
utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookieuri plasate de
terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie
livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume
(website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja
stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin
eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie
de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate
relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ,
depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura
sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookieuri
sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (“cookie-uri
permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul
setarilor browserului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de inregistrare
Cookie-uri pentru publicitate.
Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor. De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de
analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune
daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom
genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat
timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele
fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe
care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si
prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in
vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting. Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara
proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand
sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare. Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta
daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu
care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa
asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat
“pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau
calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama
online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le
folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei
terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante,
daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele
stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri
anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va
recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea
bazata pe aceasta informatie.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa
recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.
Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex:
setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail;
securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei
experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea
sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea
cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine
cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin
intermediul unui cont):
Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii
publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (Ex: afisarea
rezultatelor cautarilor in limba Romana).

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de
safe search)
Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un
anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe
un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin
motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc).

Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain
text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu
se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini
aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre
preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri,
cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest
fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de
stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate
care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata
dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet,
este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se
transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau
persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie
pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server
folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita
browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali
browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi
informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in
alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Sfaturi pentru o navigare
sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele
mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile.

Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate
printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji
insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil
pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta
termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele
individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa siteurile
care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire
a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa websiteuri
care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza
exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si
cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de
operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti
naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si
folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate
online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta
browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind
cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba
setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al
browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi
optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. Cookie settings in Internet Explorer, Cookie
settings in Firefox, Cookie settings in Chrome, Cookie settings in Safari

Politica de cookie a firmei

Acest site utilizeaza cookies-uri

Legea stipuleaza ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., in cazul in care ele sunt strict necesare
pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.
Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in
pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste
cookie-uri.

Cookie-urile de preferinta permit site-ului sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care
se comporta sau arata site-ul, precum limba dvs. preferata sau regiunea in care va aflati.

Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii site-ului sa inteleaga modul in care vizitatorii
interactioneaza cu site-ul prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este
de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali.

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri in curs de clasificare, impreuna cu furnizorii de cookie-uri
individuale.

Denumire cookieuri

  •  Necesare
  •  Preferinte
  •  Statistici
  •  Marketing
  •  Neclasificate

Starea dvs. se seteaza la intrarea pe site.

  • Date de contact
  • Restaurant Piatra Alba
Adresa Restaurant
Str. Rezervelor nr. 77, Chiajna, Ilfov
Orar: L-D: 10.00-24.00.